BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri.

GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi skal være ledende rådgivere som hjelper kunder til å ta riktige og miljøvennlige valg.


BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter.

BYGNINGSFYSIKK

Vi prosjekterer og utfører detaljprosjektering innenfor nybygg, rehabilitering og industri.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri.

GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi skal være ledende rådgivere som hjelper kunder til å ta riktige og miljøvennlige valg.


BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter.

BYGNINGSFYSIKK

Vi prosjekterer og utfører detaljprosjektering innenfor nybygg, rehabilitering og industri.

Rådgivende ing. Dagfin Skaar AS ble etablert i år 2000, og tilbyr multidisipline tjenester innen bygg- og anlegg. Med over 30 medarbeidere og mer enn 50 års erfaring, påtar vi oss svært varierende oppdrag.

 

Vi har et betydelig engasjement innen økt gjenbruk og forbedring av byggenæringens sirkulærøkonomi. Dagfin Skaar AS ønsker å være bransjeledende innen utstyr og teknologi, og vår programvare og utstyrspark blir jevnlig oppdatert.

 

Vi er en tillitvekkende samarbeidspartner og uavhengig rådgivende aktør for våre kunder. Våre prosjekter strekker seg ut over hele landet, men hovedvekten av våre oppdrag er i sør.

 

 Dagfin Skaar AS er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). 

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri.

OMBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer ombruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi skal være ledende rådgivere som hjelper kunder til å ta riktige og miljøvennlige valg.

BYGNINGSFYSIKK

Vi prosjekterer og utfører detaljprosjektering innenfor nybygg, rehabilitering og industri.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNS-INSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter. 

GEOLOGI

Vi bistår med ingeniørgeologisk prosjektering og utarbeider skredfarevurderinger 

Kontaktpersoner

DAGLIG LEDER

 

Øyvind Skaar (MRIF)

+47 920 21 021

oyvind@dagfinskaar.no

ADMINISTRASJON / REGNSKAP

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

 
Robert Stenersen McShane (MRIF)

+47 988 48 868

robert@dagfinskaar.no

BRANNRÅDGIVNING OG BYGNINGSFYSIKK

 
Jan-Rune Johansen

+47 477 50 157

jan@dagfinskaar.no

GEOTEKNIKK

 
Morten Tveit (MRIF) 

+47 958 86 975

morten@dagfinskaar.no

OMBRUK OG REHABILITERING

UNDERVANNSINSPEKSJONER

 

DRONE – 3D SCANNING

 
Øyvind Skaar (MRIF)

+47 920 21 021

oyvind@dagfinskaar.no

MILJØRÅDGIVNING

GEOLOGI

 
Magni Strøm Mauset

+47 934 93 333

magni@dagfinskaar.no

 

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

Avdelingskontor
Grimstad
Bark Silas vei 8, 4876 Grimstad
Hovden
Hovdetun, 2 etg., 4755 Hovden
Vigeland
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Evje
Nils Hegglandsvei 41, 4735 Evje
 

sentralt-godkjentrif

sellihca
Miljøfyrtårn