BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri.

GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri.

GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter.

Rådgivende ing. Dagfin Skaar AS ble etablert i år 2000, og tilbyr multidisipline tjenester innen bygg- og anlegg. Med over 30 medarbeidere og mer enn 50 års erfaring, påtar vi oss svært varierende oppdrag.

 

Vi har et betydelig engasjement innen økt gjenbruk og forbedring av byggenæringens sirkulærøkonomi. Dagfin Skaar AS ønsker å være bransjeledende innen utstyr og teknologi, og vår programvare og utstyrspark blir jevnlig oppdatert.

 

Vi er en tillitvekkende samarbeidspartner og uavhengig rådgivende aktør for våre kunder. Våre prosjekter strekker seg ut over hele landet, men hovedvekten av våre oppdrag er i sør.

 

 Dagfin Skaar AS er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). 

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri.

GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNS-INSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter. 

ANSATTE

Øyvind Skaar

Øyvind Skaar

Daglig leder / Rådgivende ingeniør (MRIF)

Robert Stenersen McShane

Robert Stenersen McShane

Avdelingsleder Bygg (MRIF)

Bjørn Erik Henriksen

Bjørn Erik Henriksen

Avdelingsleder Brannteknikk / Branningeniør

Morten Tveit

Morten Tveit

Sivilingeniør / Geotekniker (MRIF)

Dagfin Skaar

Dagfin Skaar

Rådgivende ingeniør (MRIF)

Marianne Skaar

Marianne Skaar

Administrasjon / Regnskap

Svein Erik Marum

Svein Erik Marum

Sivilingeniør (MRIF)

Eirin Reinskou

Eirin Reinskou

Prosjektleder / Sivilingeniør (MRIF)

Asbjørn Kallhovd

Asbjørn Kallhovd

Sivilingeniør / Brannavd.

Martin Malo

Martin Malo

Sivilingeniør

Thomas Norheim

Thomas Norheim

Sivilingeniør

Amalie Aamodt

Amalie Aamodt

Sivilingeniør

Bjørnar Sandvik

Bjørnar Sandvik

Sivilingeniør

Jan-Rune Johansen

Jan-Rune Johansen

Branningeniør

Nina Fosse

Nina Fosse

BIM-koordinator / Teknisk tegner

Randi Mellingsæter

Randi Mellingsæter

Teknisk tegner

Rolf Kristian Nilssen

Rolf Kristian Nilssen

Teknisk tegner

Trond Kvalbein

Trond Kvalbein

Teknisk tegner

Anita Ommundsen

Anita Ommundsen

Ingeniør / Arkitekt

Hans Atle Zeiffert

Hans Atle Zeiffert

Sivilarkitekt (MNAL)

Jan Hartvoll

Jan Hartvoll

Ingeniør / Betongrehabilitering

Jan Henrik Bentsen

Jan Henrik Bentsen

Ingeniør / Dykking / ROV

Erich Esdar

Erich Esdar

Ingeniør

Tor-Egil Indahl

Tor-Egil Indahl

Ingeniør

Caroline Lian

Caroline Lian

Ingeniør

Ingvar Tautra

Ingvar Tautra

Ingeniør

Kjetil Tjomsland

Kjetil Tjomsland

Ingeniør

Kjetil Andresen

Kjetil Andresen

Ingeniør

Lars Haugan

Lars Haugan

Ingeniør

Yngve Jernæs

Yngve Jernæs

Ingeniør

Maria Hærås Gundersen

Maria Hærås Gundersen

Ingeniør / Masterstudent