BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

 Vi har bred erfaring innen branndokumentasjon for særskilte brannobjekter. 

Nybygg og eksisterende bygg skal ha følgende branndokumentasjon:

 • Brannteknisk tilstandsrapport
 • Oppdaterte branntegninger
 • FDV og sluttdokumentasjon

Vi kan tilby:

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne de beste løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

 

Vi bistår med:

 • Brannteknisk prosjektering
 • Brannteknisk rådgivning
 • Brannteknisk risikoanalyse
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon
 • Digitalisering av tegninger
 • Utarbeidelse av branntegninger
 • Utarbeidelse av rømningsplaner
 • Utarbeidelse av orienteringsplaner

Programvare:

 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Revit Structure, Architecture og Mep
 • 3D Studio Max
 • FEM-design
 • Focus Konstruksjon
 • Focus Anbud
 • Sletten beregningsprogrammer
 • PyroSim
 • TEKLA
 • Robot

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler

 

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

Avdelingskontor
Grimstad
Bark Silas vei 8, 4876 Grimstad
Hovden
Hovdetun, 2 etg., 4755 Hovden
Vigeland
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Evje
Nils Hegglandsvei 41, 4735 Evje
 

sentralt-godkjentrif

sellihca
Miljøfyrtårn