BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne best mulige løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

 Vi har bred erfaring innen branndokumentasjon for særskilte brannobjekter. 

Nybygg og eksisterende bygg skal ha følgende branndokumentasjon:

 • Brannteknisk tilstandsrapport
 • Oppdaterte branntegninger
 • FDV og sluttdokumentasjon

Vi kan tilby

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne de beste løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

 

Vi bistår med

 • Brannteknisk prosjektering
 • Brannteknisk rådgivning
 • Brannteknisk risikoanalyse
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon
 • Digitalisering av tegninger
 • Utarbeidelse av branntegninger
 • Utarbeidelse av rømningsplaner
 • Utarbeidelse av orienteringsplaner

Programvare

 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Revit Structure, Architecture og Mep
 • 3D Studio Max
 • FEM-design
 • Focus Konstruksjon
 • Focus Anbud
 • Sletten beregningsprogrammer
 • PyroSim
 • TEKLA
 • Robot

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg
 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter – tunnelportaler