BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri

Hva gjør vi

Vi bistår i alle prosjektfaser gjennom hele byggeprosessen:

 • Planlegging
 • Deltar i byggeledelse – innhenting av tilbud, oppstart av bygg, byggemøter m.m.
 • Foretar prosjektering av offentlige bygg, kontorbygninger, haller, industri og næringsbygg, boligprosjekter, bruer, transformatorstasjoner og småkraftverk m.m.

Vi kan tilby

Vi leverer følgende tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse

 • Prosjektering
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Kalkyler
 • Tilstandsanalyser
 • Arkitekttjenester – design

Programvare

 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Revit Structure, Architecture og Mep
 • 3D Studio Max
 • FEM-design
 • Focus Konstruksjon
 • Focus Anbud
 • Sletten beregningsprogrammer
 • PyroSim
 • TEKLA
 • Robot

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg

 

 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter – tunnelportaler