BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer bygg, anlegg og industri

Hva gjør vi:

Vi bistår i alle prosjektfaser gjennom hele byggeprosessen

 • Planlegging
 • Deltar i byggeledelse – innhenting av tilbud, oppstart av bygg, byggemøter m.m.
 • Foretar prosjektering av offentlige bygg, kontorbygninger, haller, industri og næringsbygg, boligprosjekter, bruer, transformatorstasjoner og småkraftverk m.m.

Vi kan tilby:

Vi leverer følgende tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse

 • Prosjektering
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Kalkyler
 • Tilstandsanalyser
 • Arkitekttjenester – design

Programvare:

 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Revit Structure, Architecture og Mep
 • 3D Studio Max
 • FEM-design
 • Focus Konstruksjon
 • Focus Anbud
 • Sletten beregningsprogrammer
 • PyroSim
 • TEKLA
 • Robot

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler