GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg

Hva gjør vi

Prosjekterer gjenbruk innen bygg og anlegg:

 • Ombrukskartlegging av bygg og byggematerialer
 • Beregning av kostnader knyttet til demontering og ombruk
 • Miljøkartlegging og miljøsanering (se ellers Miljø)
 • Statiske vurderinger og styrkeberegning av konstruksjoner for videre gjenbruk
 • Prosjektering og designutforming av ombrukt konstruksjon og byggematerialer
 • Gir råd om støtteordninger fra Enova og bistand i forbindelse med søknadsutforming

Prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg:

 • Skadebefaring og feltundersøkelser
 • Tilstandsrapport med vurdering av skader – omfang og årsak
 • Statiske vurderinger
 • Anbefaling av utbedringsmetode
 • Kostnadsvurdering
 • Utarbeider komplette beskrivelser
 • Oppfølging av byggearbeidene, prosjekt- og byggeledelse
 • Vi foretar betonganalyser
 • Testing av betongprøver i eget laboratorium

Vi vurderer betongskader på:

 • Bruer og kaianlegg
 • Fasader
 • Balkonger og terrasser
 • Garasjeanlegg
 • Svømmehaller
 • Parkeringsanlegg

Erfaring

Gjenbruk og betongrehabilitering er spesialområder der vi har lang erfaring. Rehabilitering av bygg gir en betydelig miljøgevinst kontra det å rive og bygge nytt. Gjenbruk av bygninger vil være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet, og avgjørende for å ivareta våre ressurser og tilstrebe en god sirkulærøkonomi innen bygg og anlegg.

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg

 

 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter – tunnelportaler
  • Transformatorstasjoner