OMBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer ombruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg


Hva gjør vi:

Prosjekterer ombruk innen bygg og anlegg:

 • Ombrukskartlegging av bygg og byggematerialer
 • Beregning av kostnader knyttet til demontering og ombruk
 • Miljøkartlegging og miljøsanering (se ellers Miljø)
 • Statiske vurderinger og styrkeberegning av konstruksjoner for videre ombruk
 • Prosjektering og designutforming av ombrukt konstruksjon og byggematerialer
 • Rådgivning om støtteordninger fra Enova og bistand i forbindelse med søknadsutforming

Prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg:

 • Skadebefaring og feltundersøkelser
 • Tilstandsrapport med vurdering av skader – omfang og årsak
 • Statiske vurderinger
 • Anbefaling av utbedringsmetode
 • Kostnadsvurdering
 • Utarbeider komplette beskrivelser
 • Oppfølging av byggearbeidene, prosjekt- og byggeledelse
 • Vi foretar betonganalyser
 • Testing av betongprøver i eget laboratorium

Vi vurderer betongskader på:

 • Bruer og kaianlegg
 • Fasader
 • Balkonger og terrasser
 • Garasjeanlegg
 • Svømmehaller
 • Parkeringsanlegg

Erfaring

Ombruk og betongrehabilitering er spesialområder der vi har lang erfaring. Rehabilitering av bygg gir en betydelig miljøgevinst kontra det å rive og bygge nytt. Ombruk av bygninger vil være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet, og avgjørende for å ivareta våre ressurser og tilstrebe en god sirkulærøkonomi innen bygg og anlegg.

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

Avdelingskontor
Grimstad
Bark Silas vei 8, 4876 Grimstad
Hovden
Hovdetun, 2 etg., 4755 Hovden
Vigeland
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Evje
Nils Hegglandsvei 41, 4735 Evje
 

sentralt-godkjentrif

sellihca
Miljøfyrtårn