GJENBRUK OG REHABILITERING

Vi prosjekterer gjenbruk og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg

Hva gjør vi:

Prosjekterer gjenbruk innen bygg og anlegg:

 • Gjenbrukskartlegging av bygg og byggematerialer
 • Beregning av kostnader knyttet til demontering og gjenbruk
 • Miljøkartlegging og miljøsanering (se ellers Miljø)
 • Statiske vurderinger og styrkeberegning av konstruksjoner for videre gjenbruk
 • Prosjektering og designutforming av gjenbrukt konstruksjon og byggematerialer
 • Rådgivning om støtteordninger fra Enova og bistand i forbindelse med søknadsutforming

Prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg:

 • Skadebefaring og feltundersøkelser
 • Tilstandsrapport med vurdering av skader – omfang og årsak
 • Statiske vurderinger
 • Anbefaling av utbedringsmetode
 • Kostnadsvurdering
 • Utarbeider komplette beskrivelser
 • Oppfølging av byggearbeidene, prosjekt- og byggeledelse
 • Vi foretar betonganalyser
 • Testing av betongprøver i eget laboratorium

Vi vurderer betongskader på:

 • Bruer og kaianlegg
 • Fasader
 • Balkonger og terrasser
 • Garasjeanlegg
 • Svømmehaller
 • Parkeringsanlegg

Erfaring

Gjenbruk og betongrehabilitering er spesialområder der vi har lang erfaring. Rehabilitering av bygg gir en betydelig miljøgevinst kontra det å rive og bygge nytt. Gjenbruk av bygninger vil være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet, og avgjørende for å ivareta våre ressurser og tilstrebe en god sirkulærøkonomi innen bygg og anlegg.

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler