UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

Hva gjør vi

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller av:

 • Bruer
 • Kaier/brygger
 • Lukeanlegg
 • Undervannstunneler
 • Utslippsledninger
 • Miljøundersøkelser
 • Bunnprøver/undersøkelser

Utstyr

I tillegg til ingeniører med dykkersertifikat for ervervsmessig dykking, benytter vi oss av en av verdens mest avanserte ROV for inspeksjon (MSS Defender fra VideoRay). Denne har en dybdekapasitet på inntil 2000 m

Vår ROV har følgende utstyr:

 • Høyoppløselig HD kamera
 • Posisjoneringsutstyr
 • Tritech bildesonar
 • Tritech skanningsonar
 • Manipulator med div. utstyr
 • Diverse utstyr for prøvetaking

Erfaring

Vi har mange års erfaring med spesialkompetanse innen undervannsinspeksjoner av marine konstruksjoner. Godkjente dykkere i henhold til arbeidstilsynets regler.

 

Samarbeidspartner

Marine Tech AS er vår samarbeidspartner innen undervannsinspeksjoner. Sammen har vi utført en rekke avanserte undervannsprosjekter og har ellers tilgang til deres betydelige utstyrspark.

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg
 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter – tunnelportaler