UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

Hva gjør vi:

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller av:

 • Bruer
 • Kaier/brygger
 • Lukeanlegg
 • Undervannstunneler
 • Utslippsledninger
 • Miljøundersøkelser
 • Bunnprøver/undersøkelser

Utstyr:

I tillegg til ingeniører med dykkersertifikat for ervervsmessig dykking, benytter vi oss av en av verdens mest avanserte ROV for inspeksjon (MSS Defender fra VideoRay). Denne har en dybdekapasitet på inntil 2000 m

Vår ROV har følgende utstyr:

 • Høyoppløselig HD kamera
 • Posisjoneringsutstyr
 • Tritech bildesonar
 • Tritech skanningsonar
 • Manipulator med div. utstyr
 • Diverse utstyr for prøvetaking

Erfaring:

Vi har mange års erfaring med spesialkompetanse innen undervannsinspeksjoner av marine konstruksjoner. Godkjente dykkere i henhold til arbeidstilsynets regler.

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler

Inspeksjon av vannfylte tuneller:

Vi er et av få firma i Norge som har utstyr for inspeksjon av vannfylte tuneller til bl.a. kraftverk. Vårt utstyr har avanserte sonarer, posisjoneringsutstyr og høyoppløselig kamera. Utstyret gir oss mulighet til å foreta inspeksjoner som gir våre kunder et godt inntrykk av tilstand på en meget sikker og kostnadseffektiv måte. Ved hjelp av sonarene og posisjoneringsutsyret på ROVen kan vi generere punktskyer og utarbeide tegninger til bruk i FDV og dokumentasjon.

 

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

Avdelingskontor
Grimstad
Bark Silas vei 8, 4876 Grimstad
Hovden
Hovdetun, 2 etg., 4755 Hovden
Vigeland
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Evje
Nils Hegglandsvei 41, 4735 Evje
 

sentralt-godkjentrif

sellihca
Miljøfyrtårn