UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

Hva gjør vi:

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller av:

 • Bruer
 • Kaier/brygger
 • Lukeanlegg
 • Undervannstunneler
 • Utslippsledninger
 • Miljøundersøkelser
 • Bunnprøver/undersøkelser

Utstyr:

I tillegg til ingeniører med dykkersertifikat for ervervsmessig dykking, benytter vi oss av en av verdens mest avanserte ROV for inspeksjon (MSS Defender fra VideoRay). Denne har en dybdekapasitet på inntil 2000 m

Vår ROV har følgende utstyr:

 • Høyoppløselig HD kamera
 • Posisjoneringsutstyr
 • Tritech bildesonar
 • Tritech skanningsonar
 • Manipulator med div. utstyr
 • Diverse utstyr for prøvetaking

Erfaring:

Vi har mange års erfaring med spesialkompetanse innen undervannsinspeksjoner av marine konstruksjoner. Godkjente dykkere i henhold til arbeidstilsynets regler.

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler