Referanser

Spangereidkanalen

Prosjektdetaljer

Prosjekt: Spangereidkanalen                                  

Byggtype: Stedstøpte platebruer

Utført år: 2005

Vår oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS

Vår referanse: Prosjektleder Torbjørn Nordhagen – 90175992

Byggherre: Statens Vegvesen

Rolle i prosjektet: Prosjektering av bruer over Spangereidkanalen

Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse av prosjekt og firmaets rolle: Dagfin Skaar AS var engasjert for å prosjektere bruer over Spangereidkanalen. Prosjektet bestod i 2 stk. stedstøpte bruer fundamentert på peler. Det er en fylkesveibru med lengde 22m og seilingshøyde 4,5m og en riksveibru med lengde31m og seilingshøyde 4,5m. Vi hadde i dette prosjektet også ansvaret for den arkitektoniske utformingen av bruene i tillegg til konstruksjonssikkerhet og beregning av peler.