Referanser

E18 Arendal-Tvedestrand

Prosjektdetaljer

Prosjekt: Evje Folkehøgskole

Byggtype: Skolebygning og internat
Utført år: 2017-pågår
Vår oppdragsgiver: Evjeklinikken Eiendom AS 
Vår referanse: Alf Tore Moen

Rolle i prosjektet: Prosjektansvarlig SØK, ARK, RIB, RIBr

Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse av prosjekt og firmaets rolle: Dagfin Skaar AS har vært engasjert av Evjeklinikken Eiendom AS for prosjektering av ny folkehøgskole på Evje. Vi har vært engasjert helt fra skisseprosjekt og frem til og med gjennomføringen som pågår nå. I dette prosjektet har vi deltatt i alle faser fra ide til gjennomføring. Vi har også hatt dialogen med kommunen gjennom den kommunale behandlingen og hatt ansvaret som ansvarlig søker.

Total prosjektkostnad ca. 70 MNOK