Referanser

E18 Arendal-Tvedestrand

Prosjektdetaljer

Prosjekt: E18 Arendal-Tvedestrand.
Byggtype: Veiutbygging, brukonstruksjoner
Utført år: 2017- Pågående

Vår oppdragsgiver: Nye Veier / Kruse Smith Entreprenør AS
Vår referanse: Per Særen- 95021096 – per.saeren@kruse-smith.no
Byggherre: Nye Veier AS
Rolle i prosjektet: 3. parts kontroll av brureis

Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse av prosjekt og firmaets rolle: Dagfin Skaar AS er engasjert for å foreta 3. parts kontroll av brureis før støp av bruer. Prosjektet består av utbygging av ny veistrekning på 23 kilometer mellom Arendal og Tvedestrand. Prosjektet består av 30 brukonstruksjoner av forskjellige størrelser. Vår oppgave i prosjektet er å utføre en 3.parts kontroll av brureis og understøttelser og godkjenne dette før støp. Det blir da foretatt en befaring på anleggs sted og utarbeidet en rapport som skal foreligge før brustøp kan gjennomføres. Mange av brukonstruksjonene har lange og høye spenn samt avanserte forskalingskonstruksjoner. Kontroller og rapporter utføres før hver støpe etappe.

Prosjektet utføres som en totalentreprise for Nye Veier. Totalverdi av kontrakten er ca. 3milliarder, av dette er kontrakten for brukonstruksjonene ca. 300MNOK.