Referanser

Bru Vestfossen-Vigeland bruk

Prosjektdetaljer

Prosjekt: Bru Vestfossen- Vigeland bruk
Byggtype: Bjelkebru
Utført år: 2016
Vår oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS
Vår referanse: Per Særen – 95021096 – per.saeren@kruse-smith.no
Byggherre: Hydro
Rolle i prosjektet: Prosjektering konstruksjon bruoverbygning

Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse av prosjekt og firmaets rolle: Dagfin Skaar AS har vært engasjert av Kruse Smith Entreprenør AS i forbindelse med bru over Vestfossen ved Vigeland Brug. Bruen er en elementbru med normerte betongelementer MOT-bjelker. Brua har spenn 24,5m og kjørebredde 4m. Brua er prosjektert iht. Statens Vegvesen Håndbok N400 i tillegg til at den er dimensjonert for spesialtransport for tyngre kjøretøyer for inntransport av utstyr i forbindelse med dambyggingen. Dagfin Skaar AS har vært ansvarlig for prosjektering av brukonstruksjon. Prosjektet utføres som en hovedentreprise. Entreprisekostnad ca. 12MNOK.