Referanser

Åsveien Bru

Prosjektdetaljer

Prosjekt: Åsveien Bru

Byggtype: Jernbanebru

Utført år: 2015-2016

Vår oppdragsgiver: Vennesla kommune V/ ViaNova Kristiansand AS
Vår referanse: Tore A. Nilsen-91655841-Tore.a.nilsen@vianova.no      

Byggherre: Vennesla kommune

 Rolle i prosjektet: Prosjektering konstruksjon

Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse av prosjekt og firmaets rolle: Dagfin Skaar AS har vært engasjert i hele prosjektet fra forprosjekt til utførelse. Vår oppgave har vært å prosjektere brukonstruksjon og tilhørende støttekonstruksjoner. Vi har også bistått med utarbeidelse av massebeskrivelse og utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Brukonstruksjonen er en elementbru med spenn på 21m over jernbanen. Det har vært en utfordrende oppgave med tanke på montering av bru over jernbane og begrensninger i tilgjengelig byggehøyder. Begrenset byggehøyder har ført til at man må prosjektere med mest mulig slanke konstruksjoner. Det har også vært nødvendig å planlegge byggingen og monteringen av brua i detalj på grunn av underliggende jernbane og farer forbundet med dette.

Prosjektet ble utført som en Generalentreprise. Entreprisekostnad ca. 13MNOK