Miljø

Vi skal være ledende rådgivere som hjelper kunder til å ta riktige og miljøvennlige valg.


Hva gjør vi:

 • Foretar miljøkartlegging av bygninger ved ombruk, ombygging og riving
 • Miljøsaneringsbeskrivelser
 • Lager avfallsplaner
 • Utarbeider Miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Rådgivning innen miljøriktig prosjektering
 • Miljøundersøkelser over og under vann
 • Sediment prøver under vann ned til 300 m
 • Ombrukskartlegging og ombruksrapport
 • Klimagassberegninger
 • Tiltaksplan for forurenset grunn
 • BREEAM-AP

Vår miljøprofil:

Dagfin Skaar AS er sertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn og vi tar vårt miljøansvar på alvor. Byggebransjen står for en stor andel av miljø- og klimapåvirkningene vi står ovenfor i dag. Ved å ha søkelys på miljø og bærekraft i byggeprosjekter, kan man være med å påvirke i positiv retning. Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg. Ombruk av bygninger og byggematerialer vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet. Vår miljørapport kan sendes ved forespørsel.

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler

 

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

Avdelingskontor
Grimstad
Bark Silas vei 8, 4876 Grimstad
Hovden
Hovdetun, 2 etg., 4755 Hovden
Vigeland
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Evje
Nils Hegglandsvei 41, 4735 Evje
 

sentralt-godkjentrif

sellihca
Miljøfyrtårn