Miljø

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg

Hva gjør vi:

 • Foretar miljøkartlegging av bygninger ved ombruk, ombygging og riving
 • Miljøsaneringsbeskrivelser
 • Lager avfallsplaner
 • Utarbeider Miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Rådgivning innen miljøriktig prosjektering
 • Miljøundersøkelser over og under vann
 • Sediment prøver under vann ned til 300 m

Vår miljøprofil:

Dagfin Skaar AS er sertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn og vi tar vårt miljøansvar på alvor. Byggebransjen står for en stor andel av miljø- og klimapåvirkningene vi står ovenfor i dag. Ved å ha søkelys på miljø og bærekraft i byggeprosjekter, kan man være med å påvirke i positiv retning. Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg. Gjenbruk av bygninger og byggematerialer vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet.

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler