Bygningsfysikk

Vi prosjekterer og utfører detaljprosjektering innenfor nybygg, rehabilitering og industri.

Hva gjør vi:

 • Premissdokument
 • Uavhengig kontroll innen bygningsfysikk
 • Utarbeiding av detaljer
 • Kuldebroberegning
 • Duggpunktberegning
 • Energiberegning
 • Trykktesting
 • Radonmåling
 • Fuktmåling

Vi kan tilby:

 • Prosjekteringsdokument for rehabilitering og nybygg
 • Skadebefaring og feltundersøkelser
 • Tilstandsrapport med vurdering av skader – omfang og årsak
 • Anbefaling av utbedringsmetode
 • Kostnadsvurdering
 • Utarbeider komplette beskrivelser

 

Programvare:

 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Revit Structure, Architecture og Mep
 • FEM-design
 • Focus Anbud

 

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler

 

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

Avdelingskontor
Grimstad
Bark Silas vei 8, 4876 Grimstad
Hovden
Hovdetun, 2 etg., 4755 Hovden
Vigeland
Spangereidveien 1, 4520 Lindesnes
Evje
Nils Hegglandsvei 41, 4735 Evje
 

sentralt-godkjentrif

sellihca
Miljøfyrtårn