Geoteknikk

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter 

Hva gjør vi:

Vi bistår i alle typer prosjekter fra planlegging til ferdigstillelse:

 • Geoteknisk rådgivning i planprosesser
 • Prøvetaking og analyser
 • Geoteknisk prosjektering innenfor alle typer bygg og anlegg
 • Spunt- og peleberegninger

Våre arbeidsområder:

 • Geoteknisk prosjektering for alle typer bygg, bruer, kaier og infrastruktur

Geoteknisk samarbeid:

Grunnboring Sør AS disponerer flere avanserte borerigger for geotekniske grunnundersøkelser både over og under vann.

 

Våre arbeidsområder:

 • Byggteknikk
 • Offentlige bygg
 • Industri og næringsbygg
 • Anleggsteknikk
 • Bruer
 • Kaianlegg og havneområder
 • Kulverter – tunnelportaler