Geoteknikk

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter 

Hva gjør vi

Vi bistår i alle typer prosjekter fra planlegging til ferdigstillelse:

 • Geoteknisk rådgivning i planprosesser
 • Prøvetaking og analyser
 • Geoteknisk prosjektering innenfor alle typer bygg og anlegg
 • Spunt- og peleberegninger

Våre arbeidsområder

 • Geoteknisk prosjektering for alle typer bygg, bruer, kaier og infrastruktur

Geoteknisk samarbeid

Grunnboring Sør AS disponerer flere avanserte borerigger for geotekniske grunnundersøkelser både over og under vann.

 

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg
 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter – tunnelportaler